چه مدت زمانی میتوانیم لنز را در محلول نگهداری کنیم

چه مدت زمانی میتوان لنز چشم را در محلول نگهداری کرد

همواره سعی کنید مراقب سلامت چشمان خود باشید در این مقاله به این نکته می پردازیم که چه مدت زمانی باید محلول نگهدارنده لنز را درون ظرف جالنزی نگهداری کرد و چه زمانی بایستی آنرا تعویض نمود

ادامه مطلب